Bezpečnostní zásady při grilování

Pro grilování platí stejné zásady jako pro rozdělávání ohně.

 •  gril by měl být vždy umístěn na vhodném místě, aby stoupající dým a žár nezapálil větve stromů, pod kterými by byl gril umístěn nebo aby odletující jiskry například nezapálily suchou trávu nebo obilí v okolí grilu. Při používání otevřeného ohně (tedy i grilu) je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost 50 metrů od lesa,
 • v grilu by se v žádném případě neměly pálit odpadky nebo jakékoli umělé látky. Na topení lze používat pouze prostředky k tomu určené (suché dřevo, dřevěné uhlí,…),
 • v žádném případě bychom neměli nechat gril bez dozoru. Tato zásada platí vždy a všude. Nebezpečí hrozí zejména při převržení nestabilního spotřebiče. V tomto případě pak může dojít buď k požáru trávy (grilujeme-li venku) nebo k zapálení vlastního nebo sousedova majetku (grilujeme-li na balkoně),
 • gril vždy instalujte a provozujte přesně podle návodu výrobce (dodržujte zejména bezpečnou vzdálenost od hořlavých materiálů a konstrukcí), – u grilů, u nichž není k dispozici návod výrobce, se provozují podle návodu výrobce srovnatelných typů,
 • v žádném případě neinstalujte a nepoužívejte grily vyrobené podomácku,
 • na hořící gril nikdy neodkládejte žádné cizí předměty,
 • při grilování je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost, 750 mm ve směru sálání a 200 mm v ostatních směrech pro pevné palivo a 100 mm pro plynné palivo,
 • poměrně rozšířeným nešvarem poslední doby je pak grilování na balkóně. Lidé by si měli uvědomit, že kouř a zplodiny hoření mohou obtěžovat sousedy a že může dojít k požáru,
 • při grilování na balkoně je také důležité dávat si pozor na odletující jiskry, které mohou zapálit naše záclony nebo sousedovo sušící se prádlo,
 • pokud krb bezpečné vzdálenosti vyhoví a občané se rozhodnou na větších balkonech instalovat schválený spotřebič je nutná trvalá kontrola těchto zařízení až do úplné likvidace, vyhasnutí a uložení popela a zbytku do nehořlavé uzavíratelné nádoby,
 • v žádném případě neinstalovat tato zařízení za silného větru a před vlastní instalací odstranit veškeré hořlavé látky,
 • doporučujeme se nachystat zásobu vody pro případ nenadálé události,
 • případné obtěžování sousedů zplodinami hoření řeší orgány životního prostředí podle příslušných předpisů z této oblasti.

Když dojde k požáru snažte se v první řadě zachovat klid a nepodlehnout panice. Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek. Jakoukoliv událost co nejdříve oznamte hasičům na lince 150 (112). Při ohlášení vždy nejdříve uveďte, co se stalo, kde k tomu došlo, zmiňte také důležité okolnosti které mohou napomoci či naopak zkomplikovat zásah záchranářů. Poté uveďte své jméno a přímý kontakt na sebe.

» Zahradní grill Weber v prodejně Weber World.
» Hledáte recepty pro každodenní vaření?
» Big green egg